Revista Hariak. Recreando la Educación emancipadora (2. zbk.)

Eraldaketarako komunikazioa. Monografikoa

Hezkuntza emantzipatzailea bultzatzeak derrigorrean dakar gogoeta sakon, zabal eta ernea egitea eta geure buruari galdetzea zer den guretzat “komunikazio eraldatzailea”, zer jarrera politiko dugun komunikazioaren aurrean eta komunikazioaren zer ikuspegi eta prozesu baliatzen ditugun hainbat leku eta eremutatik esperientzia alternatibo eraldatzaileak –berdintasunaren eta gizarte-justiziaren ikuspegitik– sortzeko premia larriarekiko konpromisoa dugula adierazten dugun eragile eta erakundeok.

2. zbk. Hariak